>

Plauschangriff

Rocket Beans TV

Teilnehmer: Gregor, Colin, Simon & Wolf

Teilnehmer: Gregor, Fabian & Dima

Teilnehmer: Gregor, Simon, Viet, Colin, Etienne & Dennis

Teilnehmer: Gregor, Fabian & Ilyass

Teilnehmer: Gregor, Fabian & Marco

Teilnehmer: Gregor, Marc & Fabian (Käufer, nicht Döhla)

Teilnehmer: Gregor, Fabian Döhla und Marc Töws

Teilnehmer: Gregor, Fabian & Simon

Teilnehmer: Gregor & Simon